Amazing books that are waiting for you

Marifetler İncisi (Dürr-ül me’ârif)

Written By : Râuf Ahmed Müceddidî
Publisher : Hakikat Kitabevi

(Dürr-ül me’ârif) kitâbı, îmân, ilm, ahlâk ve tesavvuf bilgilerinden bahsetmekdedir. İsmin ma’nâsı (ma’rifetler-yüksek bilgiler incisi)dir. Yazarı Şâh Râuf Ahmed müceddidî olup, Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin yetiştirdiği büyük evliyâdandır. Üstâdının altı aylık sohbetleri esnâsında dile aldığı konuları yazmışdır.

What Readers Say? 1

Say Something...